Home LZerD Multi-LZerD PI-LZerD IDP-LZerD About
LZerD Docking Suite Development Team

 

Juan Esquivel-Rodriguez (jesquivel@purdue.edu)

Vianney Filos-Gonzalez (vfilosgo@purdue.edu)

Bin Li (lib@purdue.edu)

Daisuke Kihara * (PI, dkihara@purdue.edu)

 

 

 
   
Copyright © 2018 KIHARA Bioinformatics LABORATORY, PURDUE University